გაკვეთილის გეგმა

Google Drive-ში შესაძლებელია ტესტების შექმნა, რომელიც შემდეგ  ბლოგზე  შეიძლება ჩავსვათ. ქვემოთ ასეთი ტესტის ნიმუშია მოთავსებული.

Categories: გაკვეთილის გეგმა | დატოვე კომენტარი

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: