განვითარებისა და სწავლის თეორიები

განვითარებისა და სწავლის თეორიები

 piaget3            შვეიცარიელმა ფსიქოლოგმა ჟან პიაჟემ შექმნა ადამიანის ინტელექტის განვითარების თეორია. ამ თეორიის მიხედვით ბავშვები  სამყაროს შეიმეცნებენ მათში არსებული კოგნიტური სქემების მიხედვით. ახალდაბადებული ბავშვის კოგნიტური სქემები რეფლექსებისგან–მარტივი რეაქციებისაგან შედგება. პიაჟეს აზრით თითოეულ რეფლექსს თავისი  სქემა შეესაბამება. სქემა, როგორც კოგნიტური სტრუქტურის ერთეული,  ყალიბდება   ასიმილაციის პროცესში და იცვლება აკომოდაციის პროცესში.

              თუ ჩვილ ბავშვს მიაწვდიან  საწოვარას , იგი  ჩაბღუჯავს ხელში, წაიღებს პირისაკენ და დაიწყებს წოვას.    

chvili soskit

      პიაჟეს თეორიის თანახმად, ამ შემთხვევაში მოქმედებს სქემა–ჩვილის წარმოდგენა საწოვარაზე,რომელიც შეიცავს ინფორმაციას საწოვარას დაჭერის, პირთან მიტანის და წოვის შესახებ. ჩვილმა მოახდინა საწოვარას ასიმილაცია არსებული სქემის მიხედვით. -გაგრძელება->

Categories: განვითარებისა და სწავლის თეორიები | დატოვე კომენტარი

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: